Samorząd Uczniowski

RADA  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. ROCHA MODZELEWSKIEGO W NOWYCH PIEKUTACH     W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCY                              Ewelina  Kozłowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO    Weronika Dąbrowska

SEKRETARZ                                           Gabriela Krasowska

SKARBNIK                                              Julita Saniewska

SZEF SEKCJI KULTURALNEJ               Bartłomiej Nysztor

członkowie sekcji: Katarzyna Bajkowska, Aleksandra Dąbek, Weronika Mystkowska

SZEF SEKCJI INFORMACYJNEJ          Karol Saniewski

 członkowie sekcji: Weronika Kowalczuk, Joanna Więckowska,Dominika Wyszyńska

SZEF SEKCJI PORZĄDKOWEJ             Julia Gołębiewska

 członkowie sekcji: Sylwia Domańska, Katarzyna Mioduszewska, Julia Sasinowska

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: pan Jan Pogorzelski

 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 KOMUNIKAT  RADY  SU (1/2017/18)

KOMUNIKAT  RADY  SU (2/2017/18)

KOMUNIKAT RADY SU (3/2017/18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ