Dyrekcja

 

Danuta Wyszyńska - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach

Maria Łapińska - Wicedyrektor Zespołu szkół w Nowych Piekutach

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ