YOUNGSTER- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej

Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły mają szansę uczestniczyć w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach z języka angielskiego YOUNGSTER. Zajęcia współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

W ramach programu uczniowie otrzymują nieodpłatnie komplety nowych podręczników, notesy i długopisy. Ponadto na zakończenie roku szkolnego dostają certyfikaty ukończenia kursu, a uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki - atrakcyjne nagrody.

Ponad to biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe pozycje zakupione ze środków Funduszu na sumę 300 zł.

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ