Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas liczy 34 członków 11 uczniów bierze udział w zajęciach koła, 23 jest wolontariuszami. Wszyscy biorą udział w akcjach charytatywnych. Głównym celem powstania koła była chęć niesienia pomocy potrzebującym, zarówno na naszym terenie jak i poza nim; uwrażliwienie na nieszczęście drugiego człowieka; stosowanie w życiu przykazania miłości bliźniego.  Niektóre akcje wynikają z „potrzeby serca”, pozostałe są organizowane we współpracy z Caritas Diecezjalną. Do najważniejszych osiągnięć SKC w naszej szkole możemy zaliczyć:

  1. I miejsce w konkursie Szkolnych Kół Caritas o przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej;
  2. Czynny udział w kweście Bożonarodzeniowy Dar Serca gdzie 50% zebranych środków trafia do dzieci kalekich i chorych przewlekle na terenie naszej gminy;
  3. Udział w akcji na rzecz dzieci chorych Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna (sprzedaż świec, kartek świątecznych, figurek – we współpracy z Diecezją).
  4. Udział w akcji promującej profilaktykę i promocję zdrowia Mamo, bądź zdrowa.
  5. Akcje charytatywne mające na celu pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą. Pomoc m. In. Mieszkańcom południa naszego kraju, dotkniętych powodzią.
  6. Akcja charytatywna mająca na celu zbiórkę odzieży, artykułów szkolnych, środków czystości dla Domu Dziecka w Zambrowie.

Ponadto członkowie koła aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, szczególnie współpracują z biblioteką szkolną, gdzie biorą udział w akcjach czytelniczych dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.  Przygotowują tez pod nadzorem opiekuna przedstawienia dla maluchów, organizują zgadywanki , jako wolontariusze pomagają w przygotowaniu choinki szkolnej, czy zabaw andrzejkowych dla najmłodszych.

  • Co roku grupa dzieci i młodzieży z naszej szkoły korzysta z wypoczynku letniego organizowanego przez Caritas Łomża oraz bierze udział  w zielonych szkołach.
  • SKC bierze udział w corocznych pieszych pielgrzymkach Kół Caritas do miejsc kultu religijnego.
  • Organizowane są wyjazdy wolontariuszy na Diecezjalny Bal Charytatywny do Łomży, z którego dochód przeznaczony jest dla dzieci przebywających w szpitalach naszej Diecezji;
  • Braliśmy udział w konkursach, przeglądzie piosenki patriotycznej, oraz spotkaniu  Wolontariusz przyjacielem osoby niepełnosprawnej

W ramach koła organizujemy zajęcia i akcje wynikające z potrzeby lub takie których pomysłodawcami są wolontariusze

Wszystkie przeprowadzone akcje mają potwierdzenie w licznych podziękowaniach, które otrzymuje SKC i nasza szkoła

                                               Opiekun SKC – Wiesława Jankowska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ