Klub Wnuka Sybiraka

PAMIĘĆ  I  WDZIĘCZNOŚĆ

         Ponad 10 lat trwa owocna współpraca społeczności szkolnej w Nowych Piekutach ze Związkiem Sybiraków. Szczególnie bliskie relacje są utrzymywane z Kołem Związku Sybiraków w Wysokiem Mazowieckiem i Zarządem Oddziału Związku Sybiraków w Łomży. Bezpośrednimi efektami wspólnych działań są m.in. coroczne kwietniowe obchody Dnia Sybiraka, powstanie w roku 2006 Klubu Wnuka Sybiraka, nadanie 18 września 2010  roku Gimnazjum w Nowych Piekutach imienia Sybiraków, udział gimnazjalistów z Nowych Piekut w pogrzebach Sybiraków związanych z naszą „małą Ojczyzną”, uczestnictwo w kolejnych Marszach Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Dzięki temu wspólnie dajemy świadectwo prawdzie o deportacjach, o cierpieniach i śmierci tych, którzy nie doczekali powrotu z zesłania, o próbie charakterów, o wierności wartościom patriotycznym i chrześcijańskim.

         Sybiracy wielokrotnie doceniali zaangażowanie społeczności Zespołu Szkół w Nowych Piekutach w przekazywanie wiedzy o ich tragicznych losach, w upamiętnianie gehenny łagrów i wywózek na „nieludzką ziemię”. Za zasługi dla Związku Sybiraków Odznaki Honorowe Sybiraka Zarząd Główny nadał: Klubowi Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach (28 października 2008 r.), Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach (8 listopada 2010 r.) oraz indywidualnie Wójtowi Gminy Nowe Piekuty Markowi Kaczyńskiemu, Proboszczowi Parafii Piekuty ks. kan. Tadeuszowi Sołtysikowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowych Piekutach Danucie Wyszyńskiej, opiekunowi Klubu Wnuka Sybiraka Janowi Pogorzelskiemu.

         Po jednym z Marszów Żywej Pamięci Polskiego Sybiru ówczesny prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży Józef Poczobut napisał m.in.: Serdecznie dziękujemy za udział Klubu Wnuka Sybiraka z Waszej Szkoły w Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku. Dziękujemy za postawę godną pedagogów i opiekunów w rozwijaniu wartości patriotycznych wśród młodzieży Waszej Szkoły oraz głębokiego poszanowania kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich. W kwietniu 2010 r. w imieniu Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży pani prezes Alicja Lewandowska wręczyła ks. kanonikowi Tadeuszowi Sołtysikowi oraz państwu Danucie Wyszyńskiej, Markowi Kaczyńskiemu, Janowi Pogorzelskiemu publikację „Znaki Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu województwa podlaskiego” z następującymi dedykacjami: Wiara i Ojczyzna to jeden wielki ołtarz, a człowiek to źdźbło mirry, którego przeznaczeniem jest płonąć na chwałę tego ołtarza. Za upamiętnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, poszanowanie tradycji narodowych i niepodległościowych oraz realizację idei sybirackich. Należy też przytoczyć dedykację sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisława Sikorskiego: Szanowna Pani Dyrektor! Przekazuję na Pani ręce „Księgę Sybiraków” do zbiorów szkoły, aby szczególnie młodzież mogła mieć możliwość poznania historii Zesłańców Syberyjskich i organizacji Związku Sybiraków. Z okazji pięknej uroczystości 29 kwietnia 2012 r.

         Wiele ciepłych słów napisano po ukazaniu się książki „Piętno zesłania. Opowieść o Sybirakach z gminy Nowe Piekuty” oraz w związku z uroczystością nadania Gimnazjum w Nowych Piekutach imienia Sybiraków. Oto niektóre z nich:

W Nowych Piekutach – wsi na Podlasiu odbyła się uroczystość nadania imienia Sybiraków miejscowemu gimnazjum. (...) Uroczystość rozpoczęła się w kościele, gdzie mszę św. odprawił i kazanie wygłosił biskup łomżyński Stanisław Stefanek. Następnie wszyscy przeszli przed budynek szkoły. Uczestnicy ze wzruszeniem przeżywali pięknie zorganizowaną i mającą bogatą oprawę ceremonię nadania szkole imienia Sybiraków, wręczenia uczniom sztandaru i odsłonięcia tablicy na gmachu Gimnazjum. Przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach działa Klub Wnuka Sybiraka założony przez nauczyciela historii Jana Pogorzelskiego, który opracował książkę „Piętno zesłania” na podstawie wywiadów i relacji Sybiraków. (...) Należy się szczere uznanie autorowi książki za uratowanie dla potomnych tej tragicznej historii. (ks. prof. dr Tadeusz Krahel, „Komunikat – pismo Zarządu Głównego Związku Sybiraków” nr 5/106, s. 9)

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży serdecznie i gorąco dziękuje panu Janowi Pogorzelskiemu za wkład pracy badawczej oraz autorskiej związanej z napisaniem książki „Piętno zesłania”. (...) Opisane losy tych Polaków, których dotknęła wywózka w dalekie tereny wschodnie stała się doskonałym materiałem dydaktycznym dla wzbogacenia wiedzy o najnowszych kartach naszej historii. Jesteśmy przekonani, że książka ta wzbudzi zainteresowanie zarówno u młodzieży, jak i u starszego pokolenia. (doc. dr Witold Wincenciak, mgr Jan Karczewski)

Patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Cieszę się, że podjęto decyzję o wyborze takiego właśnie imienia dla szkoły. Sybiracy są symbolem walki i zwycięstwa nad totalitaryzmem. Setki tysięcy Polaków wywożonych represyjnie na Syberię to prawdziwi bohaterowie. Mimo wielu codziennych trudności częstokroć wykazywali się odwagą, ofiarnością, niezłomnością przekonań, patriotyzmem. Jestem przekonany, że Nauczyciele i Wychowawcy będą przekazywać młodzieży te ponadczasowe wartości, którym poświęcili swoje życie ci wyjątkowi Polacy. Jesteśmy winni wszystkim Sybirakom wielki szacunek, wdzięczność i pamięć. (Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Jacek Piorunek)

        Opracował – Jan Pogorzelski  
       (opiekun Klubu WnukaSybiraka w Nowych Piekutach)

 

Dar serca dla wychowankówDomu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

MARSZE  ŻYWEJ  PAMIĘCI  POLSKIEGO  SYBIRU

POWINNOŚCI WNUKÓW SYBIRAKÓW I REALIZOWANE ZADANIA

10 lat Klubu Wnuka Sybiraka w Zespole Szkół w Nowych Piekutach

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ