Zakończenie roku szkolnego

28 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach, sprawowaną przez księdza Tadeusza Sołtysika. W czasie homilii proboszcz podzielił się z nami cennymi radami, jak  owocnie przeżyć wakacje. Następnie goście, nauczyciele i uczniowie udali się na salę gimnastyczną, gdzie nastąpiło przekazanie sztandarów Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego i Gimnazjum im. Sybiraków.  Absolwenci  gimnazjum ślubowali na sztandar m.in.  przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów oraz dbać o dobre imię szkoły. Następnie miała miejsce bardzo wzruszająca akademia pożegnalna absolwentów gimnazjum. Po wręczeniu kwiatów nauczycielom i pracownikom szkoły nadszedł czas na przemówienia. Później absolwenci otrzymali nagrody za swoją ciężką pracę. Na forum wręczono im także świadectwa ukończenia szkoły. Później rozdano nagrody i stypendia najbardziej zasłużonym uczniom. Na koniec uczniowie udali się do klas,  aby z rąk wychowawców odebrać świadectwa.

         Na szczęście uroczystość  nie trwała długo, ponieważ wszyscy zgromadzeni pragnęli jak najszybciej rozpocząć długo oczekiwane wakacje.

Aneta Brzozowska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ