ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Z udziałem ks. kan. Tadeusza Sołtysika, ks. Wojciecha Juszczuka, ks. dra Franciszka Mbidy, kleryka Jana, Wójta Gminy Nowe Piekuty Marka Kaczyńskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Piekuty Andrzeja Radziszewskiego, kierownika OPS Krzysztofa Porowskiego, Dyrektora Oddziału SBR w Nowych Piekutach Krzysztofa Kamińskiego oraz Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, uczniów i ich rodziców 24 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

Najpierw uczestnicy udali się na Mszę św., a potem zebrali się na sali gimnastycznej. Kolejnymi punktami uroczystości były: odśpiewanie Hymnu Państwowego, wystąpienie Dyrektor Zespołu Szkół Danuty Wyszyńskiej, przekazanie nowym pocztom sztandarów Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach i Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach, uroczyste ślubowanie absolwentów, występ uczniów kończących klasę trzecią gimnazjum.

Następnie wręczono nagrody, wyróżnienia, listy gratulacyjne. Otrzymali je:

Najlepsi absolwenci gimnazjum:

*Sylwia Zarzecka z klasy IIIA – średnia ocen 5,22

*Agnieszka Mioduszewska z klasy IIIA – średnia ocen 5,11

*Małgorzata Kostro z klasy IIIB – średnia ocen 5,06

*Martyna Godlewska z klasy IIIA – średnia ocen 4,78

*Szymon Dąbrowski z klasy IIIB – średnia ocen 4,78

Najlepsi absolwenci szkoły podstawowej:

*Kacper Przeździecki – średnia ocen 5,42

*Julia Gołębiewska – średnia ocen 5,08

*Ewelina Kozłowska – średnia ocen 5,00

*Julia Sasinowska – średnia ocen 5,00

*Piotr Brzozowski – średnia ocen 4,92

Rodzice szczególnie wyróżniających się uczniów klas VI szkoły podstaw. i III gimnazjum:

*Krystyna i Ryszard Zarzeccy,

*Anna i Józef Mioduszewscy,

*Marzena i Andrzej Kostrowie,

*Anna i Arkadiusz Przeździeccy,

*Bożena i Jerzy Kozłowscy,

*Małgorzata i Krzysztof Gołębiewscy,

*Katarzyna i Andrzej Sasinowscy.

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

*Jakub Olędzki – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w gimnazjum,

*Kacper Przeździecki – finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkole podstawowej,

*Gabriela Krasowska i Julia Sasinowska – finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkole podstawowej

Nagrodzono również członków drużyn dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej, którzy zostali mistrzami województwa podlaskiego w piłce ręcznej, członków drużyny chłopców z gimnazjum, którzy wywalczyli V miejsce w Podlaskiej Gimnazjadzie w piłce ręcznej oraz Damiana Poletyło – mistrza województwa podlaskiego w biegach przełajowych.

Aż 55 uczniów Zespołu Szkół w Nowych Piekutach otrzymało stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i inne indywidualne sukcesy.

Dyrektor Zespołu Szkół, władze samorządowe Gminy Nowe Piekuty, nauczyciele i uczniowie pożegnali odchodzącą na świadczenie przedemerytalne nauczycielkę Zofię Kostro.

Uroczystość w dniu 24.06. 2016 r. zakończyły spotkania uczniów z wychowawcami klas.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ