UWAGA

W związku z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie świadectw,  dyplomów i innych druków szkolnych z dn. 29 grudnia 2014r. w legitymacjach szkolnych wymagany jest wpis numeru PESEL poświadczony pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

Prosimy wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Nowych Piekutach o dostarczenie legitymacji do sekretariatu, zwłaszcza tych, którzy planują wyjazd w czasie ferii.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ