Zaproszenie

Zapraszamy rodziców na spotkanie z psychoterapeutą, które odbędzie się 2 grudnia (w piątek) o godzinie 14:00 na sali gimnastycznej. Poświęcone ono będzie problemom uzależnienia od telefonów komórkowych, gier komputerowych, portali społecznościowych, oraz wpływu współczesnych mediów na rozwój psychofizyczny dzieci i  młodzieży.

Po spotkaniu będzie możliwość indywidualnych rozmów ze specjalistą.

Dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ