Pij mleko! Będziesz wielki!

Pod takim tytułem odbył się konkurs plastyczny wśród dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego „Wesoły Promyk”. Maluchy wykonały prace plastyczne na temat korzyści, jakie daje nam picie mleka. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w szkole, w obecności przedstawiciela Agencji Rynku Rolnego. Dzieci, których prace zostały wyróżnione otrzymały nagrody przygotowane przez organizatora konkursu. Przedszkolaki obejrzały prezentację na temat zdrowego odżywiania i korzyści płynących z picia mleka. Maluchy sporo wiedzą o tym, co trzeba robić, aby być zdrowym. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w pogadance i pięknie odpowiadały na pytania zadawane przez gościa.

Na zakończenie spotkania pozostałe dzieci także otrzymały prezenty ufundowane przez organizatora.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ