Pamiętamy i czcimy

Uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w zbiórce zniczy.  Znicze te zostały  przekazane do Urzędu Gminy w Nowych Piekutach i zapalone 01. listopada na grobach Polaków poległych na obczyźnie. Ponadto przedstawiciele SU (sekcja patriotyczna) posprzątali groby zmarłych nauczycieli  na cmentarzu w Nowych Piekutach oraz groby  pomordowanych w Krasowie Częstkach i Skłodach Borowych. Cichą modlitwą i zapaleniem zniczy uczczono pamięć zmarłych.

Gabrysia Dębiec

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ