Marsz Pamięci o Sybirakach w Białymstoku

11 września 2015 r. delegacja uczniów Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach  pod opieką Państwa Anny Żochowskiej i Jana Pogorzelskiego uczestniczyła w XV Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który odbył się w Białymstoku. Hasło Marszu „Koniec wojny 1945-1989 nowe zniewolenie” przypominało, że wraz z końcem działań wojennych nie ustały zesłania na Sybir i prześladowania Polaków ze strony władz sowieckich (m.in. zsyłki żołnierzy AK, obława augustowska, zesłania z terenu Górnego Śląska do pracy przymusowej w łagrach).Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie przy Pomniku Katyńskim Hymnem Państwowym i przemówieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Uczestnicy Marszu otrzymali błogosławieństwo w obrzędzie katolickim i prawosławnym. Następnie poczty sztandarowe, delegacje władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji społecznych oraz wielotysięczna rzesza jeszcze żyjących Sybiraków i młodzieży szkolnej przemaszerowały ulicami Białegostoku do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie celebrowano Mszę Świętą. Uroczystość zakończono przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka Hymnem Związku Sybiraków, okolicznościowymi wystąpieniami, apelem poległych, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Uczniowie naszej szkoły mogli też zwiedzić Muzeum Sybiraków mieszczące się w podziemiach kościoła pw. Ducha Świętego.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ