GIMNAZJALIŚCI W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

20 czerwca 2014 r. wszyscy uczniowie Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd zorganizowano jako jeden z elementów realizowanego w naszej szkole projektu GIMNAZJUM SZKOŁA SZANS i był on w całości sfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównymi celami przeprowadzonych zajęć było zachęcanie uczniów do osobistego zaangażowania w poznawanie i rozumienie świata oraz promowanie i popularyzowanie nowoczesnej komunikacji naukowej. Gimnazjaliści poznawali prawa przyrody poprzez osobiste doświadczenia na interaktywnych wystawach. Największym zainteresowaniem cieszyły się: symulator trzęsienia ziemi, ludzki szkielet kostny na rowerze, lustro fenickie, pokój Amesa, prezentacja historii koła, wyładowania elektryczne.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ