97 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2015 r. o godz. 11:30 w Kościele pw. Św. Kazimierza rozpoczęły się obchody 97 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, których organizatorami byli: Urząd Gminy w Nowych Piekutach i Zespół Szkół w Nowych Piekutach. Uroczysta Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych celebrowana przez Proboszcza Parafii Ks. Kanonika Tadeusz Sołtysika była pierwszą częścią obchodów. Po Mszy św. uczniowie Zespołu Szkół w Nowych Piekutach, przygotowani przez p. Annę Buczkowską i p. Paulinę Kołtyś, przedstawili krótki montaż poetycko - muzyczny, przypominający wydarzenia 1918 roku. Po występie przemówienie okolicznościowe wygłosił pan Marek Kaczyński.

            Następnie poczty sztandarowe, ksiądz kanonik, przedstawiciele władz samorządowych gminy Nowe Piekuty na czele z wójtem Markiem Kaczyńskim, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół w Nowych Piekutach i pozostali uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik poświęcony kapitanowi Kazimierzowi Kamieńskiemu „Huzarowi” i żołnierzom AK – WiN, gdzie członkowie Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii "Plis" pełnili wartę honorową.  Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez przedstawicieli Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii "Plis",  Ochotniczej Straży Pożarnej, Samorządu Lokalnego, Samorządu Gminnego, Dyrektora oddziału SBR Banku w Nowych Piekutach,  Zespołu Szkół w Nowych Piekutach i Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Polskę”.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ