69. ROCZNICA MORDU W SKŁODACH BOROWYCH

11 sierpnia 2013 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę wymordowania przez żołnierzy niemieckich
21 mieszkańców wsi Skłody Borowe. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym
w Nowych Piekutach mszą świętą odprawioną przez ks. doktora Waldemara Świątkowskiego.
Obecne były poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego
i Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach oraz OSP z Jabłoni Jankowiec, Hodyszewa
i Nowych Piekut.  Po nabożeństwie zgromadzeni udali się pod pomnik ku czci pomordowanych
w Skłodach Borowych. Młodzież z Zespołu Szkół w Nowych Piekutach przedstawiła montaż
przygotowany pod kierunkiem nauczyciela historii Jana Pogorzelskiego. Przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy, Spółdzielczego Banku Rozwoju, społeczności Zespołu Szkół
w Nowych Piekutach oraz rodzin pomordowanych złożyli pod pomnikiem kwiaty a młodzież postawiła znicze. Przemówienie wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński. Głos zabrała też Pani Aniela Średnicka – świadek wydarzeń sprzed 69 lat. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani pomodlili się w intencji 21 osób, które zginęły 11 sierpnia 1944 r.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ