Szkoła

Trudno określić datę powstania szkoły w Nowych Piekutach, pierwsze zapiski na ten temat pochodzą z 1869 r. gdy we wsi funkcjonowała rosyjska szkoła powszechna z wykładowym językiem rosyjskim. W okresie międzywojennym szkoła powszechna notowana jest od 1922 r. Początkowo uczyło się w niej 130 dzieci. W następnych latach liczba uczniów stale wynosiła ponad 100. Po ustąpieniu Rosjan w 1941r. szkoła wznowiła działalność.

1 września 1999 roku utworzono Publiczne Gimnazjum w Nowych Piekutach z filią w Jabłoni Kościelnej. W tym samym czasie utworzony został Zespół Szkół w Nowych Piekutach. Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. księdza Rocha Modzelewskiego, Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach oraz utworzony w 2010 roku Punkt Przedszkolny Wesoły Promyk.

Grono Pedagogiczne: od 2004 roku Dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Danuta Maria Wyszyńska obowiązki Wicedyrektora pełni mgr Maria Łapińska. Radę Pedagogiczną tworzą głównie nauczyciele dyplomowani i mianowani, stanowiący dobrą, wykwalifikowaną kadrę.

W naszej szkole działają: Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Sportowe, Klub Wnuka Sybiraka, koła przedmiotowe, muzyczne, przyrodnicze. Uczniom mającym problemy w nauce organizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno –  wyrównawcze. Prowadzone są też zajęcia terapii pedagogicznej. Od kilku lat realizowany jest cykl zajęć z języka angielskiego YOUNGSTER. Zajęcia współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Szkoła organizuje również wiele konkursów, m.in.: recytatorskie, czytelnicze, historyczne, plastyczne, piosenki, sportowe. Odbywają się imprezy patriotyczne, kulturalne, dyskoteki, wyjazdy do kina, muzeum, wycieczki. Od 2004 roku organizowane są Dni Gimnazjalistów - impreza cykliczna adresowana do młodzieży gimnazjalnej. Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół gimnazjalnych i nauczycieli. W dotychczasowych spotkaniach młodzieży, które odbywają się na terenie gminy Nowe Piekuty,  każdorazowo brało udział około 600 uczestników, co jest dowodem uznania i popularności Dni Gimnazjalistów w województwie podlaskim. Celem przedsięwzięcia jest integracja młodzieży gimnazjalnej; kształtowanie świadomości młodego człowieka; wskazanie młodzieży najwyższych w życiu wartości, takich jak wiara, miłość, odpowiedzialność, tolerancja; propagowanie zdrowego stylu życia.

 Baza dydaktyczna: Zespół dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi (obie z dostępem do Internetu), centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej, salą gimnastyczną oraz boiskiem ORLIK. Dzieci mogą korzystać ze szkolnego, dobrze wyposażonego placu zabaw. Wszyscy uczniowie objęci są opieką świetlicy szkolnej, mogą spożywać obiady w stołówce szkolnej. W szkole panuje miła, przyjazna atmosfera.

 

Osiągnięcia: Uczniowie Zespołu Szkół od wielu lat osiągają dobre wyniki w nauce, są laureatami lub finalistami wielu konkursów przedmiotowych, zajmują czołowe miejsca w różnych międzyszkolnych konkursach, osiągają dobre wyniki na sprawdzianie po szkole podstawowej i na egzaminach gimnazjalnych. Znaczące sukcesy odnoszą również w sporcie – w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa zajęła I miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół Małych, I miejsce chłopców i II miejsce dziewcząt. Szkołę zdobi pokaźna kolekcja pucharów i dyplomów.

Prezentacja o szkole (zobacz)

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ