W hołdzie Sybirakom

7 września 2012 r. uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią Marzeną Olędzką i opiekunem Klubu Wnuka Sybiraka Janem Pogorzelskim reprezentowali Gimnazjum w Nowych Piekutach podczas XII Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który odbył się w Białymstoku pod hasłem „Wracamy do Ciebie Polsko...”. Uroczystość rozpoczęła się przy Pomniku Katyńskim Hymnem Państwowym i przemówieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Uczestnicy Marszu otrzymali błogosławieństwo w obrzędzie katolickim i prawosławnym. Następnie liczne poczty sztandarowe, delegacje władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji społecznych oraz wielotysięczna rzesza jeszcze żyjących Sybiraków i młodzieży szkolnej przemaszerowały ulicami Białegostoku do kościoła pw. Ducha Świętego. Tu Mszę św. celebrował Metropolita Białostocki abp. Edward Ozorowski, a homilię wygłosił ks. kan. dr Tadeusz Kasabuła. Uroczystość zakończono przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka Hymnem Związku Sybiraków, okolicznościowymi wystąpieniami, apelem poległych, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili też Muzeum Sybiraków mieszczące się w podziemiach kościoła pw. Ducha Świętego. Udział w XII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru umożliwił  naszej młodzieży oddanie czci Sybirakom oraz pogłębienie wiedzy o zsyłkach Polaków na Sybir.

Jan Pogorzelski

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ