Święto Niepodległości

11 listopada 2012r. w Kościele pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach odbyła się uroczystość obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.

Od godz. 1100 pod szkołą zaczęli zbierać się uczniowie oraz nauczyciele z naszej placówki. Około godz. 1130 wszyscy zebrani ruszyli za sztandarami Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego i Gimnazjum im. Sybiraków do Kościoła, gdzie została odprawiona msza święta. Ksiądz przywitał wszystkich przybyłych gości, poczty sztandarowe oraz strażaków, którzy wytrwale stali na baczność przez całą uroczystość. Podczas kazania kapłan mówił, że powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami oraz o tym, że zawsze mamy o polskości pamiętać, a nie tylko podczas np. rozgrywek Euro 2012. Naszym obowiązkiem jako Polaków jest oddawanie czci krajowi m.in. poprzez wywieszanie na domach biało-czerwonych flag.

Po błogosławieństwie klasy pierwsze gimnazjum przygotowane przez panie Agnieszkę Saniewską i Annę Żochowską przedstawiły montaż słowno – muzyczny pt. ,,Droga do niepodległości”. Wystąpienie rozpoczęło się odśpiewaniem ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie: Patrycja Ciborowska, Zuzanna Piekutowska, Anna Kostro, Rafał Wnorowski, Szymon Roszkowski, Anna Skłodowska, Sylwia Bajkowska, Iza Sienicka i Mateusz Krassowski , językiem poezji, przybliżyli obecnym historię odzyskania niepodległości oraz przypomnieli obowiązki wynikające z życia w wolnej ojczyźnie. Komentarzem wiersze opatrzyli Kinga Łapińska i Konrad Żochowski. Muzyka w tle oraz patriotyczne pieśni podkreślały charakter uroczystości oraz wprowadziły słuchaczy w stan zamyślenia, refleksji. Na koniec występu  zaśpiewano „Rotę”.  Następnie wszyscy udali się przed Kościół, gdzie pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Wójt Gminy Nowe Piekuty wygłosił krótkie, okolicznościowe przemówienie.

         Uroczystość zakończyła się ok. godz. 1300 . Dzięki uczestnictwu we mszy św. oraz obejrzeniu akademii mieliśmy okazję po raz kolejny przypomnieć sobie drogę,  jaką nasza ojczyzna musiała pokonać, abyśmy dziś mogli być wolnymi ludźmi i żyć w wolnym kraju.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ