Spotkanie Opłatkowe

20 grudnia 2012 roku o godzinie 12:00 uczniowie Zespołu Szkół w Nowych Piekutach wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi spotkali się na sali gimnastycznej na wigilii szkolnej.

                Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej przygotowanej przez panie Wiesławę Jankowską , Teresę Sachajko i Dorotę Niemyjską,  w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Młodzież pięknie recytowała wiersze i śpiewała kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.

                Następnie nadszedł czas na życzenia. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor. Złożyła wszystkim zebranym piękne i wzruszające życzenia. Kolejno przemawiali Wójt Gminy Nowe Piekuty – pan Marek Kaczyński, Przewodniczący Rady Gminy - pan Andrzej Radziszewski, Przewodniczący Rady Rodziców – pan Mirosław Wyszyński  i Dyrektor oddziału SBR w Nowych Piekutach – pan Robert Wyszyński.

                Po przemówieniach ksiądz proboszcz Tadeusz Sołtysik przeczytał fragment Ewangelii, po czym pobłogosławił opłatki. Gospodarze klas, przewodniczący SU oraz zaproszeni goście podzielili się nimi, składając sobie szczere życzenia.

                O godzinie 13:00, po zakończonej uroczystości, uczniowie udali się do autobusów, a nauczyciele i zaproszeni goście na wigilię w świetlicy szkolnej.

Karolina Krasowska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ