Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe obchodzone  po raz trzeci 1 marca, poświęcone  żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Nasza gmina uczciła je w tym roku wyjątkowo.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, co dodało większej okazałości całej uroczystości. W trakcie liturgii Ksiądz Biskup wygłosił homilię na temat roli wartości w życiu człowieka. Po niej Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty przedstawił życiorys Jana Stanisława Jankowskiego Wicepremiera RP, Delegata Rządu na Kraj. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohatera urodzonego w leżącym na terenie naszej gminy Krasowie Wielkim. Przed tablicą złożono 16 biało-czerwonych kwiatów, by oddać hołd uprowadzonym do Moskwy i sądzonym w tzw. „Procesie Szesnastu” przywódcom podziemia.

Po błogosławieństwie uczniowie klasy I a Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Doroty Niemyjskiej i Pana Jana Pogorzelskiego.

Ostatnim punktem obchodów było przejście wszystkich uczestników uroczystości pod pomnik poświęcony żołnierzom AK, aby tam złożyć wiązanki kwiatów, dla upamiętnienia ,,Huzara" i wielu innych działaczy niepodległościowych.  Po tym nastąpiły przemówienia gości. Głos zabierali m.in. członkowie rodziny i inni zaproszeni goście. Końcowym akcentem uroczystości było odśpiewanie pieśni ,,Boże, coś Polskę".  

Uroczystość była szczególnie ważna dla członków rodziny Jana Stanisława Jankowskiego, ale także dla nas – mieszkańców gminy. Przypomniała nam o tym, że życie w wolnym kraju  zawdzięczamy ludziom, którzy oddali życie za Ojczyznę.

 

 

Patrycja Ciborowska i Kinga Łapińska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ