Dzień Nauczyciela

12 października 2012 roku w Zespole Szkół w Nowych Piekutach obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten przebiegał inaczej niż zwykle.
O godzinie 8:15 rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. Odbyło się 5 lekcji, każda została skrócona o 10 minut.
O godzinie 12:00 w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach zgromadzili się: zaproszeni goście - ksiądz kanonik Tadeusz Sołtysik proboszcz parafii Nowe Piekuty i pan Andrzej Radziszewski Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty, pani dyrektor Danuta Wyszyńska, pani wicedyrektor Maria Łapińska, grono pedagogiczne, członkowie Rady Rodziców wraz z przewodniczącym panem Mirosławem Wyszyńskim  oraz wszyscy uczniowie Zespołu Szkół . Uroczystość rozpoczęto od powitania zgromadzonych przez przewodniczącego SU – Krystiana Bogusza i zastępcę przewodniczącego- Karolinę Krasowską. Następnie wszyscy uczniowie odśpiewali swoim Mistrzom „100 lat”, jako podziękowanie za trud włożony w wychowanie i nauczanie.

Później członkowie Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali krótką część artystyczną. Tematem przygotowanej przez nich inscenizacji była lekcja z charyzmatycznym nauczycielem. Wszyscy oglądali ich występ z zainteresowaniem i w pełnym skupieniu. Nawet najmłodszych zaciekawiło przedstawienie starszych kolegów i koleżanek. Z kolei przewodniczący i zastępca przewodniczącego w imieniu wszystkich uczniów podziękowali nauczycielom i złożyli im zyczenia. Pedagogom i wszystkim pracownikom szkoły wręczono kwiaty.


Na zakończenie uroczystości poproszono o zabranie głosu pana Andrzeja Radziszewskiego, panią dyrektor Danutę Wyszyńską i pana przewodniczącego rady rodziców. Krótko przypomnieli znaczenie Dnia Edukacji Narodowej i rolę, jaką ma do spełnienia każdy nauczyciel. 

 

Agnieszka Mystkowska

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ