150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2013 r. przypadła 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Historyczny, w którym wzięło udział 11 uczniów Gimnazjum w Nowych Piekutach oraz 9 uczniów Gimnazjum w Jabłoni Kościelnej. Test konkursowy został opracowany przez pracownicę Urzędu Gminy w Nowych Piekutach Małgorzatę Wyszyńską. Oto najlepsi uczestnicy konkursu:

I miejsce – Aneta Brzozowska (kl. IIA Gimnazjum w Nowych Piekutach)

II miejsce – Tomasz Mantur (Gimnazjum w Jabłoni Kościelnej)

III miejsce – Anna Skłodowska (kl. IA Gimnazjum w Nowych Piekutach)

IV miejsce – Kinga Łapińska (kl. IA Gimnazjum w Nowych Piekutach)

V miejsce – Kamil Dawidziuk (kl. III Gimnazjum w Nowych Piekutach)

                 – Karolina Krasowska (kl. III Gimnazjum w Nowych Piekutach)

Po konkursie delegacja pracowników Urzędu Gminy w Nowych Piekutach na czele z Wójtem Markiem Kaczyńskim, grupa nauczycieli na czele z Dyrektor Zespołu Szkół Danutą Wyszyńską,Marian Żochowski – praprawnuk powstańca Grzegorza Żochowskiego oraz młodzież gimnazjalna odwiedzili groby powstańców styczniowych koło wsi Skłody Borowe, Krasowo Wólka i na cmentarzu parafialnym w Nowych Piekutach. Pan Marek Kaczyński przedstawił  zebrane relacje ustne o tych miejscach pamięci, odmówiono także modlitwy w intencji poległych bojowników, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Dopełnieniem uroczystości rocznicowych był Wieczór Patriotyczno-Historyczny w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa z udziałem mieszkańców naszej gminy, ułanów ze Szwadronu im. 10 Pułku Ułanów Litewskich i Andrzeja Bieluczyka z Grupy Rekonstrukcji Historycznej NAREW. W trakcie spotkania zebrani mogli zapoznać się z prezentacją multimedialną o powstaniu styczniowym, wystawą pamiątek oraz obejrzeć film Juliusza Machulskiego „Szwadron”.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ