ZGINĘLI ZA WOLNĄ POLSKĘ – PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

W Zespole Szkół w Nowych Piekutach już po raz szósty był obchodzony Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasi uczniowie wiedzą, że bojownicy zbrojnego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej zasługują na pamięć, cześć i szacunek, ponieważ po wypędzeniu hitlerowców postanowili dalej walczyć o niepodległość Polski przeciw sowietom i wszystkim ich poplecznikom. Płacili za to najwyższą cenę, daninę własnej krwi, daninę własnego życia.

W bieżącym roku szkolnym z inicjatywy Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach Danuty Wyszyńskiej zorganizowaliśmy dla młodzieży naszego gimnazjum konkurs historyczny pod hasłem „Niezłomni Bohaterowie naszej Małej Ojczyzny”. Został on objęty honorowym patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Z IPN otrzymaliśmy też nagrody dla uczestników i laureatów konkursu. Główne cele imprezy to: inspirowanie gimnazjalistów do poznawania historii Polskiego Państwa Podziemnego i losów Żołnierzy Wyklętych w naszym regionie, czerpanie przez uczniów wzorców postaw patriotycznych i obywatelskich w oparciu o doświadczenia Żołnierzy Niezłomnych, oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym – bojownikom o wolną Polskę. Bohaterami tegorocznej edycji konkursu byli: kapitan Kazimierz Kamieński „Huzar”, kapitan Władysław Łukasiuk „Młot”, podporucznik Tadeusz Westfal „Karaś”.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw wszyscy uczniowie Gimnazjum w Nowych Piekutach wspierani przez wychowawców poszerzali wiedzę o kolejach życia i działalności konspiracyjnej wskazanych wyżej Żołnierzy Niezłomnych. Czytali publikacje poświęcone „Huzarowi”, „Młotowi” i „Karasiowi” oraz oglądali filmy o nich z serii „Z archiwum IPN”. W ramach klasowych  eliminacji wyłonili swoich reprezentantów na etap szkolny. Finałowe zadania ułożył nauczyciel historii Jan Pogorzelski, a nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodniczący – Jan Pogorzelski, wiceprzewodniczący – Anna Żochowska, sekretarz – Dorota Niemyjska.

Końcowe wyniki testu wiedzy „Niezłomni Bohaterowie naszej Małej Ojczyzny” są następujące:

  • I miejsce – Weronika Brzozowska z klasy IIA,
  • II miejsce – Anita Dąbrowska z klasy IA,
  • III miejsce – Natalia Łopieńska z klasy IA, Sylwia Zarzecka z klasy IIIA, Mateusz Konopko z klasy IB.

Komisja wyróżniła też najciekawsze wypowiedzi w zadaniu otwartym „Huzar, Karaś, Młot... Z którym z Bohaterów najbardziej się utożsamiasz i dlaczego?”. Wyróżnienia otrzymały: Weronika Brzozowska, Sylwia Zarzecka.

            Nagrody laureatom i uczestnikom etapu finałowego konkursu wręczono podczas szkolnej uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2016 r. W jej trakcie został odczytany Apel Pamięci, podczas którego zebrani po wysłuchaniu informacji o kolejnych Niezłomnych Bohaterach wypowiadali zdanie: Zginęli za wolną Polskę! Delegacja uczniów zapaliła również znicze pod Pomnikiem Żołnierzy AK i Dębami Pamięci.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ