ŻEGNAJ SZKOŁO – WITAJCIE WAKACJE!

26 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół w Nowych Piekutach odbyła się pierwsza część podsumowania roku szkolnego 2013/2014. Najpierw uczniowie klas II gimnazjum na wesoło pożegnali absolwentów i podarowali im drobne upominki. Następnie Pani Dyrektor Danuta Wyszyńska i Pani Wicedyrektor Maria Łapińska  oraz wychowawcy klas  i opiekunowie szkolnych organizacji wręczyli nagrody: za bardzo dobre wyniki w nauce uczniom klas I- V szkoły podstawowej i klas I - II gimnazjum,  za bardzo dobre i wyróżniające wyniki w Konkursie Matematycznym Kangur 2014, za godne reprezentowanie szkoły podstawowej i gimnazjum w poczcie sztandarowym, za 100 % frekwencję oraz za zaangażowanie w pracę w Spółdzielni Uczniowskiej. Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze.        

Główne obchody zakończenia roku szkolnego 2013/2014 odbyły się 27 czerwca 2014 r. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele p.w. św. Kazimierza w Nowych Piekutach sprawowaną przez Ks. Kan. Tadeusza Sołtysika. Następnie goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się na salę gimnastyczną. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego przemówienie wygłosiła Pani Danuta Wyszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach. Kolejnym punktem było przekazanie sztandarów Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego i Gimnazjum im. Sybiraków nowym pocztom sztandarowym.  Absolwenci  gimnazjum ślubowali na sztandar m.in.  przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów oraz dbać o dobre imię szkoły. Potem miała miejsce wzruszająca akademia pożegnalna absolwentów gimnazjum. Po wręczeniu kwiatów nauczycielom i pracownikom szkoły najlepsi absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej otrzymali nagrody za swoją ciężką pracę, a ich rodzice listy gratulacyjne. Uhonorowano także laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, najlepszych sportowców reprezentujących naszą szkołę oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ponad 50 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty. Na koniec uczniowie udali się do klas,  aby z rąk wychowawców odebrać świadectwa i złożyć wzajemne życzenia udanego wypoczynku wakacyjnego.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ