XX edycja „Konkursu Apostoła”

        XX edycja „Konkursu Apostoła”rozpoczęła się 1 grudnia 2016 r. i trwała do 10 czerwca 2017 r. Dzieci i młodzież uczyły się w tym czasie bycia Apostołami oraz brali udział w wydarzeniach organizowanych przez prowincjalny ośrodek powołań. Zwieńczeniem było spotkanie finałowe w Ołtarzewie k. Warszawy. Setki młodych ludzi, wśród nich uczniowie naszej szkoły- 47osób (17 ze szkoły podstawowej z klas IV – VI oraz 30 z gimnazjum z klas I – III), przyjechało 10 czerwca 2017 r. do Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie na finał XX edycji Konkursu Apostoła. Organizatorem wydarzenia był Pallotyński Ośrodek Powołań Prowincji Chrystusa Króla SAC Apostoł. Wyjazd z Nowych Piekut nastąpił o godzinie 6.20 zaś wróciliśmy o godzinie 20.40. Opiekę  sprawowały panie: Wiesława Jankowska, Regina Szymborska i Ewa Pruszyńska.

       Wspólnoty, które przyjechały na finał konkursu brały udział w rozgrywkach sportowych, konkursie wiedzy biblijnej oraz zmaganiach plastycznych. Pośród zdrowej rywalizacji wyłonieni zostali zwycięzcy wszystkich konkurencji oraz całorocznego zaangażowania w konkurs. . W ogólnej  klasyfikacji nasza szkoła zajęła II miejsce. Bardzo nas cieszy ten wynik oraz indywidualne  osiągnięcia w większości kategorii konkursowych.

                                                                                                         Wiesława Jankowska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ