XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

W zadumie, chwilami w strugach deszczu i pod nieco zmienioną nazwą 8 września 2017 r. ulicami Białegostoku przemaszerowali uczestnicy XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Naszą szkołę reprezentowała gimnazjalna klasa IIIB oraz opiekun Klubu Wnuka Sybiraka Jan Pogorzelski. Hasło tegorocznej imprezy brzmiało: „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie przy Pomniku Katyńskim Hymnem Państwowym i przemówieniem Przewodniczącego Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Uczestnicy uroczystości otrzymali błogosławieństwo w obrzędzie katolickim, prawosławnym i ewangelickim. Następnie poczty sztandarowe, delegacje władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji społecznych oraz wielotysięczna rzesza jeszcze żyjących Sybiraków i młodzieży szkolnej przeszły do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie celebrowano Mszę Świętą. Uroczystość zakończono przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka Hymnem Związku Sybiraków, okolicznościowymi wystąpieniami, apelem poległych, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili również Muzeum Sybiraków i wystawę przygotowaną przez IPN, mieszczące się w podziemiach kościoła pw. Ducha Świętego. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ