XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

9 września 2016 r. poczet sztandarowy i uczniowie klasy IB jako delegacja Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach  pod opieką Panów Jana Pogorzelskiego i Sławomira Kuropatwy uczestniczyli w XVI Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który odbył się w Białymstoku. Hasło Marszu „Nauczyciele polscy – zesłańcy Sybiru” nawiązywało do heroicznej i patriotycznej postawy setek polskich pedagogów, którzy zostali zesłani na nieludzką ziemię. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie przy Pomniku Katyńskim Hymnem Państwowym i przemówieniem Przewodniczącego Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Tematykę XVI Marszu przybliżył Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski. Uczestnicy uroczystości otrzymali błogosławieństwo w obrzędzie katolickim, prawosławnym i ewangelickim. Następnie poczty sztandarowe, delegacje władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji społecznych oraz wielotysięczna rzesza jeszcze żyjących Sybiraków i młodzieży szkolnej przemaszerowały ulicami Białegostoku do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie celebrowano Mszę Świętą. Uroczystość zakończono przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka Hymnem Związku Sybiraków, okolicznościowymi wystąpieniami, apelem poległych, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Uczniowie naszej szkoły mogli też zwiedzić Muzeum Sybiraków mieszczące się w podziemiach kościoła pw. Ducha Świętego. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ