XV DZIEŃ PAPIESKI

Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem Jan Paweł II- Papież Rodziny”.18 października 2015r. w naszym kościele parafialnym w Nowych Piekutach dzieci i młodzież z Zespołu Szkół pod opieką pań Wiesławy Jankowskiej iPauliny Kołtyś, przedstawiła montaż słowno-muzyczny poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II.

Uczniowie zaprezentowali sylwetkę Świętego Jana Pawła II. Szczególną uwagę zwrócili na Jego troskę o rodzinę jako podstawową komórkę społeczną i miejsce, gdzie rozwija się wiara oraz troska o siebie nawzajem. Piękna recytacja wierszy oraz śpiew zostały nagrodzone gromkimi oklaskami wszystkich uczestniczących w tej uroczystości.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ