XII Dni Gimnazjalistów „Młodzi dla Młodych”

21 i 22 maja 2015r., już po raz XII, w Hodyszewie i Nowych Piekutach odbyły się Dni Gimnazjalistów. Przybyła na nie młodzież z 19 szkół z terenu województwa podlaskiego, by przez dwa dni spędzić ze sobą czas, głównie na świeżym powietrzu, by dzielić się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w szkole, bawić się, ale przede wszystkim – przeżyć niezwykłą przygodę. Stałe punkty programu Dni Gimnazjalistów to - msza święta odprawiona pierwszego dnia w Sanktuarium Maryjnym w Hodyszewie ( godz. 9.30), rajd ok. 10 – kilometrowymi czterema różnymi trasami, rozwiązywanie różnorodnych zadań, dyskoteka, a drugiego dnia –zajęcia integrujące młodzież ze wszystkich szkół. W tym roku spotkaniu gimnazjalistów przyświecało hasło „Młodzi dla Młodych”, nawiązujące do Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 r. odbędą się w Krakowie. Tegoroczne przedsięwzięcie było poniekąd przygotowaniem do tego wielkiego wydarzenia. Organizatorzy tak przygotowali program, by uświadomić gimnazjalistom, jak wiele sobą reprezentują i jak wiele mają do przekazania swoim rówieśnikom.

Przebieg pierwszego dnia:

ü 9. 30 – msza w Sanktuarium Maryjnym w Hodyszewie celebrowana przez Prowincjała Pallotynów ks. dr. Zenona  Hanasa;

ü 11.00 – 16.00 – wymarsz na cztery trasy rajdowe i wykonywanie zadań do Bajki o planecie Tetrze (budowanie makiet kontynentów, ułożenie hymnów kontynentów, zaprojektowanie godła i stroju ludowego, ustalenie kalendarza świąt i uroczystości obchodzonych przez mieszkańców kontynentów);

ü 16. 00 – 17.00 – zakwaterowanie w szkole w Nowych Piekutach, obiadokolacja;

ü 20.00 – 23.30 – dyskoteka.

Przebieg drugiego dnia:

ü 7.00 – pobudka;

ü 7.30 – 9.00 – śniadanie;

ü 9.30 – 12.00 – „Budowanie mostów” – spotkanie „mieszkańców” czterech różnych kontynentów i wymiana doświadczeń, dzielenie się umiejętnościami, „przejmowanie’ dobrych wzorców i zachowań, wypracowywanie zintegrowanych działań, wspólna zabawa, pląsy;

ü 12.30 – 14.00 – prezentowanie efektów współpracy mieszkańców Kontynentu Wodnego, Powietrznego, Ziemskiego i Ognistego                       ( Zmyślaków, Przeczuwaków, Myślaków i Czujaków) – integracja wszystkich drużyn;

ü 14.00 – 14.30 – układanie i nauka choreografii do piosenki zespołu Gawęda „Grajmy w kolory”;

ü 14.30 – 15.00 – podsumowanie XII Dni Gimnazjalistów.

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ