TORNISTRY SZKOLNE – ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

TORNISTRY SZKOLNE – ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 • Waga tornistra nie powinna przekraczać 10 d0 15% masy ciała ucznia,
 • Powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • Jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • Cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • Tornister powinien mieć równe ,szerokie szelki,
 • Długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • Zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • Tornister należy nosić na obu ramionach,
 • Konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy,
 • Wskazane jest podjecie współpracy ze szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie będą mogli pozostawiać część przyborów lub podręczników szkolnych.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

 • Obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
 • Noszenie dodatkowych słowników i książek,
 • Noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednioz programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
 • Rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
 • Niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli,) nad zawartością tornistrów,
 • Rzadko występująca możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów w szkołach.

Aby zapobiegać  dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowego dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statystycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji)

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ