Święto Babci i Dziadka

W Zespole Szkół w Nowych Piekutach zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to wielkie wydarzenie w życiu szkoły i całej gminy. To dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Frekwencja zawsze dopisuje – z roku na rok gościmy coraz więcej osób. Dnia 21 stycznia 2015r. o godz. 1100 odbyła się w naszej szkole ta wspaniała uroczystość.

Zaproszonych gości przywitała Dyrektor Zespołu Szkół Pani Danuta Wyszyńska, składając życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim Babciom i Dziadkom. Odczytała również serdeczne życzenia od Wójta Gminy Nowe Piekuty, który nie mógł przybyć na tę uroczystość.

Następnie zgromadzona publiczność obejrzała i wysłuchała części artystycznej przygotowanej przez wszystkie grupy dzieci z Punktu Przedszkolnego „Wesoły Promyk” , oddziału przedszkolnego sześciolatków oraz kl. I-III pod kierunkiem swoich wychowawczyń. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Wszystkie wnuki obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Były to piękne laurki z życzeniami. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków  na słodki poczęstunek, w którego przygotowaniu pomagały mamy.Babcie i dziadkowie byli bardzo zadowoleni z uroczystości i dumni ze swoich wnucząt. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ