SUPER KLASA

W Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach zostanie przeprowadzony konkurs pt.: Super Klasa.
Jest on przeznaczony dla wszystkich klas gimnazjum.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU SUPER KLASA 2016/2017

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ