Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Szczegółowe  informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów dostępne są  na stronie internetowej:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ