SPOTKANIE OPŁATKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYCH PIEKUTACH

18 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00 uczniowie Zespołu Szkół w Nowych Piekutach wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi spotkali się na sali gimnastycznej na wigilii szkolnej.

Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej przygotowanej przez panie Wiesławę Jankowską i Paulinę Kołtyś,  w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Młodzież pięknie recytowała wiersze i śpiewała kolędy.

Następnie nadszedł czas na życzenia. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor – Danuta Wyszyńska. Złożyła wszystkim zebranym piękne i wzruszające życzenia. Głos zabrali również: Wójt Gminy Nowe Piekuty – pan Marek Kaczyński, Przewodniczący Rady Gminy - pan Andrzej Radziszewski,  Dyrektor oddziału SBR w Nowych Piekutach – pan Krzysztof Kamiński.

Po przemówieniach ksiądz proboszcz Tadeusz Sołtysik przeczytał fragment Ewangelii, po czym pobłogosławił opłatki. Gospodarze klas, przewodniczący SU oraz zaproszeni goście podzielili się nimi, składając  życzenia.

Po zakończonej uroczystości, uczniowie udali się do autobusów, a nauczyciele i zaproszeni goście na wspólną wigilię w świetlicy szkolnej.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ