SPiN DAY na Politechnice Białostockiej.

10.11.2016 roku uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach uczestniczyli w wydarzeniach SPiN DAY, organizowanych przez Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.  Uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość uczestnictwa w wykładach dotyczących gier oraz rywalizacji w trójboju gier logiczno-matematycznych. Wykłady, w których nasi uczniowie brali udział prowadził dr inż. R. Stasiewicz. Tematami prelekcji były gry logiczne „Szyki” oraz „Set”. Po wykładach nasi uczniowie mogli pograć w gry wieloformatowe – Jenga XXL, Samotnik, Samochodzik. Największą atrakcją okazały się okulary Oculus, które po nałożeniu przenosiły ucznia w świat wirtualnej rzeczywistości. Głównym celem wyjazdu było zachęcenie uczniów do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowania poczucia podmiotowości i odpowiedzialności oraz wspomaganie lepszego rozumienia nauki i inspirowanie dialogu społecznego.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ