Ślubujemy ...

17 października 2013 r. odbyło się  ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: ks. kanonik Tadeusz Sołtysik – Proboszcz Parafii Piekuty, pan Andrzej Radziszewski – Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty, pani Ewa Pruszyńska – Zastępca Wójta Gminy Nowe Piekuty, pani Danuta Wyszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach, pani Maria Łapińska – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach oraz nauczyciele, rodzice uczniów kl. IA i IB, uczniowie szkoły podstawowej.

Uroczystość przygotowana przez wychowawczynie – Eugenię Pogorzelską i Izabelę Kułakowską przebiegała następująco:

  • wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie  Hymnu Państwowego,
  • część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. IA i IB,
  • ślubowanie pierwszoklasistów,
  • pasowanie na ucznia przez Dyr. Zespołu Szkół Danutę Wyszyńską,
  • przemówienia okolicznościowe,
  • wręczenie dyplomów pasowania na ucznia, legitymacji szkolnych, upominków dla pierwszoklasistów,
  • wyprowadzenie Sztandaru Szkoły,
  • słodki poczęstunek.

Pełnoprawnymi członkami braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach zostali z kl. IA: Krzysztof Bogusz, Bartosz Brzozowski, Marcin Brzozowski, Gabriel Falkowski, Emilia Gierałtowska, Amelia Krasowska, Martyna Markowska, Łukasz Żochowski,  z kl. IB: Karol Brzozowski, Jakub Dołęgowski, Rafał Gierałtowski, Jan Góralczyk, Michał Jankowski, Natalia Kostro, Ewelina Łapieńska, Rafał Łapiński, Mateusz Łuczaj, Bartłomiej Oszal, Adam Pruszyński, Sebastian Skorupski, Kinga Trzeszczowska.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ