Ślubujemy uroczyście ...

19 października 2017 r. odbyło się  ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: ks. dr Wojciech Juszczuk – Kustosz Sanktuarium w Hodyszewie, ks. kanonik Tadeusz Sołtysik – Proboszcz Parafii Piekuty, pani Anżelika Orechwo – Dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie, pani Swietłana Timoszko – nauczycielka Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie, pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty, pan Andrzej Radziszewski – Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty, pan Witold Zaręba – Przewodniczący Komisji Oświaty, pani Danuta Wyszyńska – Dyrektor Szkoły w Nowych Piekutach, pani Maria Łapińska – Wicedyrektor Szkoły, pani Anna Borowska – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz nauczyciele, rodzice uczniów kl. IA i IB, uczniowie szkoły podstawowej i dzieci z oddziałów 6-latków.

Uroczystość przygotowana przez wychowawczynie – Justynę Jankowską i Eugenię Pogorzelską przebiegała następująco:

- wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie  Hymnu Państwowego,

- część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. IA i IB,

- ślubowanie pierwszoklasistów,

- pasowanie na ucznia przez Dyrektora Szkoły Danutę Wyszyńską,

- przemówienia okolicznościowe,

- wręczenie dyplomów pasowania na ucznia, legitymacji szkolnych, upominków dla pierwszoklasistów,

- wyprowadzenie Sztandaru Szkoły,

- słodki poczęstunek.

Pełnoprawnymi członkami braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach zostali z kl. IA: Natalia Brzozowska, Sylwia Gierałtowska, Wojciech Grygorczuk, Adam Jabłoński, Jakub Jabłoński, Zuzanna Osmólska, Paweł Osmólski, Katarzyna Oszal, Maja Przeździecka, Kamil Rosochacki, Oliwia Sołowińska, Filip Tymiński, Patrycja Wojno, z kl. IB: Łukasz Dąbrowski, Bartosz Dołęgowski, Wiktoria Falkowska, Karolina Gierałtowska, Albert Łapiński, Maja Markowska, Piotr Markowski, Szymon Poletyło, Weronika Pruszyńska, Julia Roszkowska, Weronika Sienkiewicz, Aleksandra Zaleska, Bartosz Zarzecki, Adam Żochowski.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ