Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 28 października 2014 roku o godzinie 10.00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej  imienia ks. Rocha Modzelewskiego w Zespole Szkół w Nowych Piekutach.

W uroczystości tej wzięły udział trzy klasy pierwsze: 1a, 1b, 1c wraz z wychowawczyniami Bogusławą Osiekowicz, Zofią Kostro, Danutą Rzymską oraz Dyrektor Zespołu Szkół Pani Danuta Wyszyńska, Wicedyrektor Pani Maria Łapińska, grono pedagogiczne Zespołu Szkół, zaproszeni goście: Wójt Gminy Nowe Piekuty Pan Marek Kaczyński, Zastępca Wójta Gminy Nowe Piekuty Pani Ewa Pruszyńska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Radziszewski  oraz licznie zgromadzeni rodzice i uczniowie naszej Szkoły.

Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Uczniowie złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Po krótkim przemówieniu Dyrektor Szkoły, złożyła pierwszakom życzenia wielu sukcesów w nauce. Następie głos zabrał Pan Marek Kaczyński. Złożył również życzenia nowo pasowanym uczniom i podziękował wychowawczyniom za przygotowanie uroczystości.

Pani wicedyrektor Maria Łapińska wręczyła okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia ufundowane przez Radę Rodziców, a zaproszeni goście wręczyli ufundowane przez Urząd Gminy w Nowych Piekutach upominki – ozdobne rogi obfitości.

W organizację ważnego święta dla pierwszaków bardzo aktywnie zaangażowali się rodzice. Przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci i gości oraz zajęli się wystrojem stołów.

Na zakończenie uroczystości wychowawczynie złożyły dzieciom serdeczne życzenia, a rodzice poszczególnych klas wręczyli kwiaty gościom i wychowawczyniom i zaprosili na słodki poczęstunek.

Pamiątką z uroczystości będą nie tylko otrzymane upominki, ale również wiele ciekawych zdjęć.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ