ROCZNICA ŚMIERCI KAPITANA KAZIMIERZA KAMIEŃSKIEGO „HUZARA”

10 października 2014 r. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Nowych Piekutach uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 61. rocznicę śmierci kapitana Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”. Ten wielki patriota, żołnierz AK, a po II wojnie światowej bojownik polskiego podziemia niepodległościowego po prowokacyjnej akcji SB i brutalnym śledztwie został niesprawiedliwie skazany przez komunistyczny sąd na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.

Po przemarszu na czele ze sztandarami Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach oraz Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach pod pomnik Żołnierzy AK zebrani odśpiewali Hymn Państwowy. Grupa uczniów przygotowana przez nauczyciela historii Jana Pogorzelskiego przypomniała najważniejsze fakty z bogatego życiorysu „Huzara” oraz wspomnienia jego współtowarzyszy. Uroczyście zabrzmiał Apel Pamięci. Delegacje Samorządu Gminy Nowe Piekuty i Zespołu Szkół w Nowych Piekutach złożyły pod pomnikiem kwiaty, a młodzież zapaliła znicze. Następnie ks. kan. Tadeusz Sołtysik odmówił z zebranymi modlitwę w intencji ś.p. Kazimierza Kamieńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński. Uczniowie wysłuchali też wspomnień o „Huzarze” jego kolegi ze wsi Markowo Wólka Kazimierza Piekutowskiego.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ