RAZEM POSIEJEMY NASIONA PAMIĘCI

Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru  i VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu oraz Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu zorganizowały IV Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Szkół ,Placówek i Stowarzyszeń Noszących Imiona Upamiętniające Zesłańców Sybiru. Zjazd odbył się  w dniach 5 – 7 czerwca 2014 r. pod hasłem  „Razem posiejemy nasiona pamięci”. Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach reprezentowali: Dyrektor Zespołu Szkół Danuta Wyszyńska, opiekun Klubu Wnuka Sybiraka Jan Pogorzelski. W trakcie obrad plenarnych, prac w zespołach tematycznych oraz spotkań kuluarowych uczestnicy Zjazdu dyskutowali o różnych formach współpracy między szkołami i placówkami noszącymi imię Sybiraków, wymieniali się doświadczeniami w zakresie form kontaktów ze strukturami Związku Sybiraków, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Poszukiwano skutecznych  metod pracy dydaktyczno – wychowawczej, w tym technik informacyjnych, służących upamiętnianiu Golgoty Wschodu. Organizatorzy spotkania umożliwili przybyłym  poznanie historii  oraz  zwiedzenie Torunia i Grudziądza. Gospodarzem  kolejnego zjazdu w 2015 roku będzie Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ