Przedszkolny konkurs recytatorski pt. „Najpiękniejsze wiersze Jana Brzechwy”

Dnia 22.03.2017r. w Punkcie Przedszkolnym odbył się konkurs recytatorski pt. „Najpiękniejsze wiersze Jana Brzechwy”.  Celem konkursu było popularyzowanie poezji Jana Brzechwy oraz rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci.  Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Panią Marię Łapińską Wicedyrektor Zespołu Szkół Komisji, Rodziców zaproszonych na tę uroczystość, wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych oraz wszystkich przedszkolaków. Do konkursu przystąpiło 22 dzieci, które zaprezentowały wybrany utwór Jana Brzechwy przygotowany pod kierunkiem rodziców. Jury w składzie: Pani Bożena Skłodowska, Pani Joanna Mądra oraz Pani Barbara Sienkiewicz oceniało występy dzieci. Podczas oceny komisja brała pod uwagę dobór tekstu, poprawną artykulację, kontakt ze słuchaczem, dobór rekwizytów oraz ogólny wyraz artystyczny. Rodzice z dumą oglądali występy swoich dzieci i gromkimi brawami wspierali małych artystów. W przerwie, kiedy obradowała Komisja konkursowa, dzieci miały możliwość wysłuchania wierszy czytanych przez chętnych rodziców oraz wzięcia udziału we wspólnej zabawie zorganizowanej przez wychowawczynie.

            Po długiej naradzie Komisja ogłosiła wyniki i wręczyła uczestnikom konkursu nagrody w postaci książek za zajęcie miejsca oraz dyplomów i nagród pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie recytatorskim oraz Rodzicom za tak liczne przybycie.

 W kategori 3-4 latki:

  • III miejsce: Zofia Kostro
  • II miejsce: Anna Łuczaj
  • I miejsce: Livia Jabłońska

 W kategorii 5-6 latki

  • III miejsce: Maja Perkowska, Damian Żochowski, Zuzanna Osmólska
  • II miejsce: Jakub Jabłoński, Adam Żochowski, Julia Roszkowska
Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ