Projekt „Gimnazjum szkołą szans”

W okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2015 nasze gimnazjum realizuje projekt „Gimnazjum szkołą szans”. W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z psychologiem – w wymiarze 3 godzin w tygodniu dla gimnazjum, łącznie 96 godzin w roku, 192 w projekcie. W ramach tych godzin odbędzie się 1 spotkanie w semestrze dla każdego rocznika (pozostałe godziny zostaną przeznaczone na osoby z orzeczeniami i wymagające wsparcia).

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na basenie – 1 wyjazd w miesiącu dla 40 osób, łącznie 20 wyjazdów na basen.

Koło zainteresowań kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości – w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla 3 grup 8-osobowych, po 1 grupie z każdego rocznika. (na 2 lata).

Koło zainteresowań świadomości i ekspresji kulturalnej
– w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla 3 grup 8-osobowych, po 1 grupie z każdego rocznika. (na 2 lata).

Koło młodego technika– w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla 3 grup 8-osobowych, po 1 grupie z każdego rocznika. (na 2 lata).

Zajęcia filmowe – w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla 3 grup, po 1 grupie z każdego rocznika, każda grupa przepracuje 32 godziny rocznie. (na 2 lata).

Koło zainteresowań informatycznych z wykorzystaniem platformy e-learningowej – w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla 1 grupy z gimnazjum, czyli 32 godziny rocznie, łącznie w projekcie 64 godziny.

Koło zainteresowań języka angielskiego z wykorzystaniem platformy e-learningowej
– w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla 1 grupy z gimnazjum, czyli 32 godziny rocznie, łącznie w projekcie 64 godziny.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego – w wymiarze 1 godziny miesięcznie dla 3 grup, po 1 grupie z każdego rocznika, każda grupa przepracuje 20 godziny rocznie. (na 2 lata).

Konwersacje w formie on-line z języka angielskiego – w wymiarze 1 godziny miesięcznie dla 6 grup, po 2 grupy z każdego rocznika, każda grupa przepracuje 20 godziny rocznie. (na 2 lata).

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ