Profilaktyka AIDS w naszej szkole

Każdego roku pierwszego grudnia na świecie obchodzony jest Dzień Walki z AIDS. AIDS jest epidemią XXI w i ogromnym problemem całego świata. Jak na razie nie znaleziono lekarstwa ani szczepionki na tę straszna  chorobę, która jest wynikiem zakażenia wirusem HIV. Osoby chore na AIDS oczekują od nas pomocy i akceptacji. Tolerancja wobec nich  jest miarą naszego człowieczeństwa.
Wychodząc z założenia, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć w naszej szkole SU przygotował   program edukacyjny słowno-muzyczny  – NIE RYZYKUJĘ I AKCEPTUJĘ.  Uczniowie klas drugich gimnazjum odegrali role młodych ludzi chorych na AIDS i zarażanych wirusem HIV. Opowiadali oni o sytuacjach w jakich doszło do zarażenia i o samotności oraz wykluczeniu ze społeczeństwa. Przedstawienie to zostało zaprezentowane na forum szkoły podczas apelu przygotowanego z tej okazji.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ