Pożegnanie Pani Krystyny Choromańskiej

W piątek 30 października 2015r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowych Piekutach odbyło się pożegnanie Pani Krystyny Choromańskiej, która odeszła na emeryturę. Pani Krystyna pracowała w szkole 25 lat jako woźna.

Na początku Pani Dyrektor Danuta Wyszyńska przywitała wszystkich zebranych na sali, wygłosiła krótkie przemówienie, w którym podziękowała Pani Krystynie za solidną, uczciwą pracę a następnie wręczyła prezent i nagrodę. Na koniec wszyscy pracownicy Zespołu Szkół uściskali Panią Krysię. To było bardzo miłe spotkanie i na pewno wszystkim a przede wszystkim Pani Choromańskiej na długo pozostanie w pamięci.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ