Planeta Energii

Uczniowie klas drugich i trzecich z naszej szkoły pod kierunkiem wychowawczyń wzięli udział w realizacji programu edukacyjnego "Planeta Energii". Głównym celem programu w tym roku była  realizacja zajęć i aktywności związanych z wykorzystaniem energii światła odbitego. Edukacja najmłodszych nt. energii elektrycznej, jej roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych lub nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów elektrycznych.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Chętnie wypowiadali się przytaczając różne sytuacje z ich doświadczeń rodzinnych. Wybraliśmy się na wycieczkę w pobliżu naszej szkoły w poszukiwaniu oznaczeń słupów linii energetycznej i utrwaliliśmy zasady zachowania się w takich miejscach. Uczniowie znają numer pogotowia energetycznego i numer 112. Odbyło się również krótkie spotkanie z panem konserwatorem z naszej szkoły, który przypomniał zasady zachowania się w pobliżu rozdzielni elektrycznej.  Praca na lekcjach miała charakter indywidualny i grupowy.  Sprzyjała uspołecznianiu i wspólnej, zespołowej aktywności, której celem był prawidłowy  końcowy efekt i wyciągnięcie wniosków. Uczniowie chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych, dzięki którym mogli zaobserwować efekt świecenia żarówki. Wspólnie prowadziliśmy doświadczenia z wykorzystaniem "Zestawu małego odkrywcy". Uczeń klasy IIIa Karol Saniewski bawił się w małego fizyka - samodzielnie przeprowadzał doświadczenia, koledzy z klasy z zaciekawieniem obserwowali unoszącą się kulkę, ruszającą się kaczkę i nawet mogli samodzielnie próbować trafić piłeczką do ruszającego się kosza. Dzięki wykorzystaniu 2 silników małego majsterkowicza i zasilania z bezpiecznych baterii doświadczenia były bardzo atrakcyjne. Może Karol będzie naukowcem? Uczniowie z zaangażowaniem brali udział w zbiórce zużytych baterii. W klasie IIIa najwięcej baterii przyniosła Kinga Wojno. Odbyło się również spotkanie z panem strażakiem, który przeprowadził pogadankę na temat zadań straży pożarnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, omówił również sposób postępowania w wypadku porażenia prądem lub gdy nastąpiło wyładowanie atmosferyczne. W czasie spotkania uwrażliwiano dzieci na konieczność noszenia elementów odblaskowych.  Uczniowie  klasy IIIa  końcowe wnioski z lekcji "Kolory" przekazali rodzicom, co przyczyniło się do rozmów dzieci z rodzicami na temat konieczności noszenia odblasków.

Powyższe działania przyczyniły się do podniesienia wiedzy uczniów na temat prądu elektrycznego, kształtowaniu postaw proekologicznych, podniesienia świadomości niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń elektrycznych. W dużym stopniu wzrosłą świadomość dzieci związana z koniecznością noszenia odblasków.

 

 

 

                                                                        Uczniowie kl. IIIa i IIa

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ