PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

1 marca 2017 r. już po raz siódmy obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość w Nowych Piekutach rozpoczęła się przemarszem pod pomnik Żołnierzy AK–WiN pocztów sztandarowych, władz samorządowych Gminy Nowe Piekuty, członków Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznych im. Brygady Kawalerii PLIS, uczniów klasy mundurowej i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, przedstawicieli OSP w Nowych Piekutach i oddziału SBR Banku oraz nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Nowych Piekutach. Po wystawieniu warty honorowej i odśpiewaniu Hymnu Państwowego młodzież gimnazjalna zaprezentowała montaż słowno-muzyczny poświęcony bojownikom Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II wojnie światowej. Następnie w hołdzie Żołnierzom Wyklętym delegacje złożyły kwiaty, a uczniowie postawili zapalone znicze. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński. Odczytał również list Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Słowa podziękowania za udział w uroczystości skierowała do zebranych Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach Danuta Wyszyńska. Ksiądz kanonik Tadeusz Sołtysik zaintonował modlitwę w intencji Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Polskę” i odprowadzeniem pocztów sztandarowych.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ