NIECH PRZETRWA PAMIĘĆ!

1 marca 2015 r. już po raz piąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość w Nowych Piekutach rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz kanonik Tadeusz Sołtysik, a homilię wygłosił ksiądz prałat dr Ireneusz Borawski. Młodzież gimnazjalna przygotowana przez nauczycieli Eugenię i Jana Pogorzelskich zaprezentowała montaż słowno-muzyczny poświęcony bojownikom Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II wojnie światowej. Następnie poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach i Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach, księża, przedstawiciele władz samorządowych gminy Nowe Piekuty na czele z wójtem Markiem Kaczyńskim, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół w Nowych Piekutach i pozostali uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik poświęcony kapitanowi Kazimierzowi Kamieńskiemu „Huzarowi” i żołnierzom AK – WiN. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego w hołdzie Żołnierzom Wyklętym złożono kwiaty: w imieniu Samorządu Gminy Nowe Piekuty – wójt gminy Marek Kaczyński, zastępca wójta Ewa Pruszyńska i radny Cezary Wyszyński, w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Białymstoku – członek zarządu Kazimierz Markowski i wiceprzewodniczący sądu honorowego Jan Rzymski, w imieniu społeczności Zespołu Szkół w Nowych Piekutach – dyrektor Danuta Wyszyńska i wicedyrektor Maria Łapińska. Uczniowie postawili zapalone znicze. Okolicznościowe przemówienie wygłosił pan Marek Kaczyński. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Polskę”.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ