NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ.

W naszej szkole został zrealizowany program edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”, który adresowany jest do uczniów klas I – III. Jego głównymi celami są:

- zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu,

- zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia,

- kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów. W jego    realizacji bardzo aktywnie uczestniczyły wychowawczynie poszczególnych klas.

W ramach programu w naszej szkole przeprowadzono zajęcia warsztatowe na tematy:

  • Co to jest zdrowie?
  • Od czego zależy nasze zdrowie?
  • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  • Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  • Nie pal przy mnie, proszę.

W trakcie programu odbyło się również spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat szkodliwości dymu papierosowego. Ponadto przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy mnie, proszę”, w którym dzieci chętnie wzięły udział.

W ramach podsumowania programu przygotowano krótki apel, podczas którego zaprezentowano przedstawienie pt. „Nie pal przy mnie, proszę” z udziałem uczniów klasy I a. Przeprowadzono krótkie rozmowy z dziećmi na temat zdrowia i szkodliwości dymu papierosowego. Ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego.

Zajęcia w ramach programu cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie wykonywali polecenia i zadania.

Koordynator programu

Wioletta Litwińczuk

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ