Marsz Pamięci w Białymstoku

6 września 2013 r. delegacja uczniów Gimnazjum w Nowych Piekutach  pod opieką Państwa Alicji Piekutowskiej i Jana Pogorzelskiego uczestniczyła w XIII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który odbył się w Białymstoku. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie przy Pomniku Katyńskim Hymnem Państwowym i przemówieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Uczestnicy Marszu otrzymali błogosławieństwo w obrzędzie katolickim i prawosławnym. Następnie poczty sztandarowe, delegacje władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji społecznych oraz wielotysięczna rzesza jeszcze żyjących Sybiraków i młodzieży szkolnej przemaszerowały ulicami Białegostoku do kościoła pw. Ducha Świętego. Uroczystość zakończono przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka Hymnem Związku Sybiraków, okolicznościowymi wystąpieniami, apelem poległych, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Uczniowie naszej szkoły mogli też zwiedzić Muzeum Sybiraków mieszczące się w podziemiach kościoła pw. Ducha Świętego. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ