Mądra szkoła czyta dzieciom

   „Mądra szkoła czyta dzieciom” to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” adresowana do szkół. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć. 

Głośne czytanie to codzienny element naszej pracy dydaktyczno
– wychowawczej, który pomaga dzieciom osiągnąć mądrość, rozwijać ich system wartości, uwrażliwia ich na potrzeby innych ludzi. Aby dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi musimy zaszczepić w nich miłość do książek. Należy pamiętać, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika należy wychować.

      Dlatego też w naszym przedszkolu głośne czytanie odbywać się będzie codziennie po przerwie śniadaniowej, do czytania zapraszani będą rodzice, nauczyciele, starsze koleżanki i koledzy jak i inni ciekawi goście.

      Nauczyciele klas I-III w ramach tej akcji ustalili, że codziennie pod koniec zajęć będą czytać dzieciom ich ulubione książeczki przyniesione z domu lub wypożyczone z biblioteki.

     Zaś nauczyciele klas IV-VI sz. p. oraz I-III gimnazjum ustalili, że czytanie książek odbywać się będzie 10 minut przed końcem każdej lekcji wychowawczej. Będą to książki spoza kanonu lektur obowiązkowych, zawsze ciekawe, mogą to być również książki zaproponowane przez młodzież.
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/madra-szkola-czyta-dzieciom

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ